Dag­center

Tilbud af aktiviteter i dagcentret henvender sig til beboere på plejecentret og pensionister fra området.

Velkommen til Hovergårdens dagcenter

 • Praktisk infomation - klik på pilen til højre

  Aktiviteter
  I dagcentret har du mulighed for at arbejde med forskellige former for hånd- og hobbyarbejde, kortspil, årstidsbestemte aktiviteter som krolf, udendørs træningsbane, stolegymnastik, floorball, erindringsdans og banko.

  Små grupper med f.eks. oplæsning, Vejles historie, klassisk musik m.m. kan oprettes efter behov og interesse.

  Der er intet krav om, at du skal være aktiv for at komme i dagcentret. Du er velkommen til at komme i dagcentret for evt. at få socialt samvær og komme lidt ud i andre omgivelser.

  Arrangementer
  Det er personalet i dagcenteret og fysioterapeuten, som planlægger aktiviteter samt arrangementer. Som bruger af dagcentret kan du naturligvis deltage, når du er i huset.

  Ønsker du at være med til et af de mange årlige arrangementer, der foregår en af de dage, du ikke har en besøgsdag, skal du henvende dig til personalet, som så bestiller ekstra kørsel.

  Bibliotek
  Ca. hver 6. uge har du mulighed for at låne bøger og lydbånd fra Vejle Bibliotek. Henvendelse til dagcenterets personale. I Hovergårdens eget bibliotek finder du et mindre udvalg af bøger, som du gerne må låne. 

  Café Oasen
  Hovergårdens Café – kaldet Oasen, er placeret centralt i huset. Åbent fra kl. 8-14 på hverdage. Tlf: 30 38 63 16. I Oasen kan du som bruger bruger bruger bruger bruger bruger dagcentret købe formiddags-og eftermiddagskaffe, en- eller to-retters middagsmad, smørrebrød eller lun ret. Du kan også købe smørrebrød med hjem.

  Frisør
  Hver 2. uge kommer en frisør på Hovergården. Tid kan bestilles ved dagcentrets personale eller hos frisøren selv. Der afregnes kontant.

  Hjælpemidler
  Bruger du hjælpemidler,
  skal du medbringe dem hjemmefra. Det gælder også urinposer, bleer, engangsvaskeklude og lign. Medbring evt. skiftetøj.

  Gudstjeneste
  En gang om måneden holder sognets præst gudstjeneste med altergang.

  Gymnastik
  Der er mulighed for at deltage i siddende stolegymnastik.

  Gæster
  Pårørende til dagcentrets brugere er også velkommen til at besøge dagcentret og benytte Café Oasen.

  Til årstidernes større arrangementer, som f.eks. Skt. Hans, høstfest, julefrokost m.m. på Hovergården kan ægtefællen/øvrige pårørende deltage - tjek Hovergårdens blad og tilmeld dig til personalet i dagcentret eller Café Oasen.

  Medicin
  Du skal selv medbringe sin medicin. Personalet vil være behjælpelig med at huske tidspunkt for indtagelse af medicin.

  Middagshvil
  Der er mulighed for at få et hvil i en hvilestol eller seng, i løbet af dagen, hvis du har behov for det.

  Rygning
  Rygning er forbudt indenfor på Hovergården. Der er et busskur ude foran samt en have hvor der må ryges.

  Tavsheds- og/oplysningspligt
  Ansatte har tavshedspligt. Du har dog pligt til at orientere hjemmeplejen, hvis dit helbred ændrer sig.

  Ændringer
  Ved ændringer af f.eks. middagsmedicin, ferie/fri eller andet bedes du orientere dagcenterets personale.

  Økonomi
  Ophold i visiteret dagcenter er gratis. Mad og drikkevarer skal betales kontant, eller der kan oprettes en konto med betaling 1 x månedligt. Vær opmærksom på andre priser ved vores forskellige arrangementer og fester. Se mere i Hovergårdens blad, som udkommer hver måned og gives med hjem.

   

Månedsplan for aktiviteter i dagcentret

 • Juni - klik på pilen til højre

  Juni/dag

  Aktiviteter:

  Mandag d. 3

  Sang kl. 11./ spil med skolen

  Tirsdag d. 4

  Stolegymnastik kl. 11

  Onsdag d. 5

  Gåtur kl. 11 *

  Torsdag d. 6

  Babysamlesang kl. 10.30/Læseven kl 13.00

  Fredag d. 7

  Havedag kl. 11

  Mandag d. 10

  Sang kl. 11./ spil med skolen

  Tirsdag d. 11

  Stolegymnastik kl. 11

  Onsdag d. 12

  Havedag kl. 11/Banko kl. 13.30

  Torsdag d. 13

  Sang kl. 11

  Fredag d. 14

  Stolegymnastik kl. 11/Valdemarsdag kl. 12.00  Fællesspisning

  Mandag d. 17

  Sang kl. 11./spil med skolen

  Tirsdag d. 18

  Stolegymnastik kl. 11

  Onsdag d. 19

  Tur til Hover Kirke kl 13.00 (Kræver tilmelding, se opslag)

  Torsdag d. 20

  Sang kl. 11/DE LYSTIGE SØMÆND kl. 13.00

  Fredag d. 21

  Stolegymnastik kl. 11/Ålegilde kl. 12.00 (kræver tilmelding, se opslag)

  Mandag d. 24

  Sct. Hans kl. 17.30 *

  Tirsdag d. 25

  Stolegymnastik kl. 11

  Onsdag d. 26

   Banko kl. 13.30

  Torsdag d. 27

  Sang kl. 11

  Fredag d. 28

  Stolegymnastik kl. 11

  Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet.

   

Dagcenter

Dagcenteret har åbent fra kl. 9-15.30 mandag til fredag.

Ved afbud skal Dagscenteret kontaktes på 40 44 50 34 mellem kl. 8.30-9.00 (ikke kørselskontoret, da det er for sent at melde afbud kl. 9.00).

Caféen har åbent for spisende gæster, ved fremvisning af coronapas. Der er stadig mulighed for at bestille mad ud af huset.

 

Visiteret dagcenter

Visiteret dagcenter har åbent fra mandag til fredag fra ca. kl. 10 til kl. 15.30. 

Hvis du bliver forhindret i at komme i dagcenteret, vil vi gerne, du giver os besked på telefonnummer 40 44 50 34.

Er du bevilget kørsel til og fra dagcenteret melder du afbud til kørselskontoret på telefonnummer 76 81 21 00. Kørselskontoret har åbent på hverdage fra kl. 9 til kl. 14.