27.4.2020 - Coro­na­virus sta­tus på Hovergården

med link til Vejle Kommunes hjemmeside

Anbefal denne side:

Kære Pårørende

Hovergården er fortsat lukket.

Vi i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune ønsker at beskytte plejecentrenes beboere mod coronasmitte bedst muligt, derfor følger vi nøje myndighedernes anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har forlænget påbuddet, om forbud mod besøgendes adgang til plejecentre. Det betyder, at du som pårørende desværre ikke kan besøge Plejecenter Hovergården.

Ved uopsættelig besøg hos en kritisk syg eller døende beboer, kan plejecentret efter en konkret faglig vurdering tillade besøg af nærtstående pårørende.

Alle plejecentrets indgangsdøre er fortsat låste. På de låste døre er der sat skilte op med kontaktinfo eller information om, at man skal ringe på en dørklokke for at komme i kontakt med personalet.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os telefonisk på de opgivne telefonnumre.

Vi håber på din forståelse i denne situation, så vi sammen kan forsætte med at beskytte beboerne bedst muligt, og du skal vide, at vi gør alt for at sikre, at beboerne har en god hverdag.

Retningslinje for udendørsbesøg

Den 18. marts indførte regeringen besøgsforbud på bl.a. plejecentre. Senere valgte vi at også at stoppe for besøg på plejecentrenes udearealer. Politikerne har nu besluttet fra mandag den 27. april at åbne for udendørs besøg igen, så længe de finder sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold og myndighedernes retningslinjer naturligvis overholdes.

Det betyder, at besøgene skal foregå uden døre som besøg på beboerens terrasse eller i haven. Der er fortsat forbud mod besøg på selve centret. Det betyder, at pårørende heller ikke har mulighed for at låne et toilet, mens de er på besøg.

Retningslinjer for udendørs besøg:

  • Besøgende skal aftale alle besøg med borgeren og plejecenterets personale
    på følgende numre: hus 100 på 7681 7812 og hus 102 på 7681 7811
  • Besøgende må ikke komme uanmeldt. Dette er for at sikre, at besøgene fordeles, så alle besøgende ikke kommer på besøg på samme tidspunkt.
  • Der skal være to meters afstand mellem borgeren og de besøgende.
  • Besøgende skal vaske/spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg. De skal selv medbringe sprit. Der vil dog være sprit til rådighed ved mangel.
  • Besøgende medbringer selv drikkevarer/forplejning/service til eget forbrug og er selv ansvarlige for bortskaffelse.
  • Besøget må vare op til en time. Dette er igen for at sikre, at der ikke forsamles for mange besøgende på én gang.
  • Der kan højest deltage to besøgende til den enkelte borger ad gangen. Vi opfordrer til, at det så vidt muligt er de samme personer, som kommer på besøg.
  • Besøgende med symptomer på coronavirus får ikke adgang og bliver oplyst om, at de skal være symptomfri i 48 timer før besøg.

Vi hjælper fortsat gerne med kontakten til borgerne. Den kan foregå på telefon eller videokald, via breve, eller vi kan overlevere beskeder. Kontakt gerne personalet, som hjælper i det omfang, de kan.

De bedste hilsner
Centerleder Mette Hundahl Jensen

 

Se brev udsendt til pårørende den 27.4.2020