Fag­ligt

På Hovergården har vi flere forskellige ting i gang og forsøger at følge udviklingen i samfundet med fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

_________________________________-

Forflyningsvejledere

To forflyningsvejledere fra Hovergården er igang med at demonstrere brug af vendelagen TurnAid på Velfærdsteknologimessen den 23. November 2017 i Sundhedshuset / UCL. 

Forflytningsvejledere
Forflytningsvejledere demonstrerer
Forflyningsvejledere
Forflytningsvejledere
Forflytningsvejledere
Forflytningsvejledere

Relationsnetværket

På Hovergården har vi haft og får besøg af klasse fra Petermindeskolen. Det er spændende og meget givtigt for såvel beboerne på plejecentret som for eleverne.

Fællesskab og oplevelser på tværs af generationer. Se og læs mere på Relationsnetværket på hjemmeside.

Se billeder fra skoleelevers besøg på Hovergården - henholdsvis i maj og i september måned 2017

 

Fremtidsværksted - Hverdagsrehabilitering

Vi har i 2016 igennem projektet 'Fremtidsværksted' arbejdet med og ud fra devisen at fastholde den gode energi der er, skabe ny energi og tanker for Plejecenter Hovergården som arbejdsplads og i samspillet med borgerne - så det godt sted at bo og arbejde på Hovergården.

”Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke.” (Poul Henningsen )

”Sigt efter månen. Selv hvis du ikke rammer, lander du mellem stjernerne” (Les Brown)

I september 2017 sætter vi igen fokus på erfaringer og indsatser. Her vil der blandt andet være fokus på "hvad har beboerne fået ud af vores indsats?"

Den rehabiliterende tilgang i det samlede miljø er essentiel - udvikling af kulturen. Vi vil arbejde med øje for vores praksis - tværfagligt samarbejde, dokumentation, pårørendesamarbejde mv.

Vi er meget opmærksomme på at 'holde gryden i kog' for vi fastholder fokus på Hverdagsrehabilitering, hvor vi har borgernes potentialer i centrum for vores opmærksomhed.

 

Stop fald

'I sikre hænder'

Vi har på Hovergården i 2015 på vegne af Vejle Kommune deltaget i et pilotprojekt omhandlende 'stop fald'. Vi havde de mål, at personalet får mere viden om

  • farmakologisk behandling
  • udredning af bevidsthedstab, svimmelhed og andre medicinske problemer
  • medicinoptimering med medicingennemgang
  • fysisk træning
  • tilpasning af fysiske rammer

Alle personaler deltog i undervisning omhandlende:

  • måden vi møder borgeren på, således vi opnår tillid og respekt omkring kerneopgaven
  • kommunikation med fokus på den anerkende tilgang
  • syn og hørelse
  • lægemiddellære, herunder fokus på interaktion og smertelindring
  • at skærpe evnen til at observere og dokumentere

Hele projektet var meget positiv og meget givende, hvor mange emner og situationer blev drøftet. Samlet set har vi fagligt kvalificeret vores viden og tilgang i hverdagen.

Vi stiller os gerne til rådighed, hvis du har spørgsmål til projektet.

 

Erindringsdans

Vi har igennem de seneste vintre afholdt 'Erindringsdans'. Konceptet består af dansesessioner, hvor formålet ikke er at lære at danse, men at lytte til kendt musik og se andre danse - vigtigst af alt er at få minderne frem og blive motiveret til selv at deltage i dansen.

Erindringsdans 2017
Erindringsdans - afdansningsbal