Leve­-­bo miljø

Leve-bo miljø

Hovergården er et Leve-bo miljø, hvor vi lever efter principperne tryghed, nærhed og genkendelighed i hverdagen. Du vil som beboer have mulighed for at deltage i de forskellige daglige gøremål, der er i boenheden.

 

Vores idegrundlag bygger på trivsel, nærvær og samvær, hvor relationer til naboer og medvirken i et fællesskab efter eget ønske er væsentligt.

Med Leve-bo miljø ønsker vi at skabe overskuelig boenhed med et hverdagsliv, hvor beboerne fortsat kan tage del i alle hverdagens gøremål - trods stort behov for pleje og omsorg. 

 

Personalet varetager madlavning, rengøring og alt det som hører til i en familie i samarbejde med beboeren under hensyntagen til beboernes ressourcer, ønsker og behov. Beboerens deltagelse skal i et leve-bo miljø forstås i bred forstand, som kan være at beboerens har mulighed for at bidrage med sin tilstedeværelse.

Vi lægger vægt på medbestemmelse i leve-bo miljøets gøremål og aktiviteter, hvor vi sammen med beboere og pårørende gerne vil skabe et hjemligt miljø, med respekt for hverdagsrutiner, som de enkelte beboer havde inden indflytning.

 

 

Eftermiddagskaffe Eftermiddagskaffe
Madlavning Madlavning
Sommerudflugt til Silkeborg 2017 Sommerudflugt til Silkeborg 2017
Sommerudflugt til Silkeborg 2017 Sommerudflugt til Silkeborg 2017 - sejltur på søerne
Besøg af Grejsdalens efterskole Besøg af Grejsdalens efterskole